Tuesday, August 16, 2005


murali krishna to muddu krishna(KP)..an art by sharma uncle.. Posted by Picasa

1 comment:

radhika said...

caalaa caalaa baagumdi.naaku krishna amtea caalaa ishatam.